จังหวัดกระบี่ ตอบรับแคมเปญ โครงการสร้างถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกแห่งแรกของโลกในอุทยานแห่งชาติ

จังหวัดกระบี่ ตอบรับแคมเปญ โครงการสร้างถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกแห่งแรกของโลกในอุทยานแห่งชาติ

ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการแห่งกาแฟเขาช่อง ที่ได้จัดแคมเปญสร้างสรร“ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง อีกทั้งมุ่งมั่นในการนำขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องไปทำทางเดินออกกำลังกาย ทางรถเข็นสำหรับผู้พิการ และบล็อกอัพไซเคิลปูลานกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ซึ่งเป็นครั้งแรกของการทำถนนรีไซเคิลในอุทยานแห่งชาติ โดยได้รวบรวมถุงพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศ เข้ากระบวนการทำบล็อกอัพไซเคิล

โดยความร่วมมือกับ โครงการกรีนโรดผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการขยะพลาสติก ภายใต้โครงการถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกแห่งแรกของโลกในอุทยานแห่งชาติ เปิดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ กว่า 50 คน เพื่อเริ่มโครงการทำเป็นถนนเลียบชายหาดระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นถนนที่ทำมาจากขยะพลาสติกที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของโลกในอุทยานแห่งชาติ


        สำหรับวิธีทำและส่วนผสมในการนำขยะมาอัพไซเคิลก็จะนำขยะพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ พวกถุงขยะแก้วพลาสติก ช้อน แก้ว ประเภท PPหรือ PE นำมาผสมกับทรายโดยใช้ความร้อนแล้วใส่ขยะลงไปแล้วอัดให้แน่นโดยอัตราส่วนในการผสมจะต่างกันระหว่างบล็อกตัวหนอนและทำถนน ถ้าเราจะทำถนนในพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะใช้ขยะพลาสติกจำนวน 1 กิโลกรัม  ใน  1 กิโลเมตรสามารถกำจัดขยะได้ 1 ถึง 3 ตัน ส่วนบล็อก 1 ก้อน ใช้ขยะพลาสติก 1 กิโลกรัม ทราย 3 กิโลกรัม แล้วนำมาผสมกันแต่หลักๆคือความร้อนโดยเผาหรือคั่วทรายให้ร้อนแล้วใส่ขยะพลาสติกลงไปแล้วอัดให้แน่นใช้เวลาประมาณ 10 นาทีก็ใช้ได้เลย ส่วนความทนทานของบล็อกอาจจะน้อยกว่าคอนกรีตอยู่บ้างแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้านำมาทำถนนสามารถทำให้แข็งแรงมีเสถียรภาพทนทานกว่าถึง 3 เท่าของมาตรฐานถนนทั่วไปและสามารถประหยัดค่าซ่อมบำรุงต่อปีได้เป็นอย่างมาก


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น