ผวจ.กระบี่ รับคำท้าเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร”

-ผวจ.กระบี่ รับคำท้าเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ season 3  100 วัน 100 กิโลเมตร”  โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน 
       

 23 ก.พ.64 เวลา 16.00 น  พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย “ก้าวท้าใจ season 3  100 วัน 100 กิโลเมตร” โดยมี นายแพทย์โกวิทย์ วัฒนเรืองโกวิทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ  โครงการนี้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีชุมชนเป็นฐาน

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติภายใต้การดำเนินงานโครงการ  ก้าวท้าใจ season 3   มุ่งให้มีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่องในชีวิตวิถีใหม่  ซึ่งกิจกรรมการออกกำลังกายมีหลากหลายรูปแบบ ที่ทุกคนทำได้ง่าย ทำได้ทุกที่  ทุกเวลา มีการบันทึกข้อมูลสุสมผ่าน แอปพลิเคชั่น  เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและได้สะสมแต้มรับของรางวัล  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจาก  ก้าวท้าใจ season 2  มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น