คลิป | พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อีก 1 เป็นรายที่ 5

-รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.สระแก้ว พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 อีก 1 เป็นรายที่ 5 จากการตรวจครั้งที่ 2 เชื่อมโยงรายที่ 4 เป็นแรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชา ผู้ต้องหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย เดินทางจากจังหวัดชลบุรี 

       บ่ายวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และพ.ญ.กนกพร ทองเลื่อน  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วร่วมแถลงข่าวกรณีรายงานผู้ป่วย COVID-19 ยืนยันรายที่ 5 ของจังหวัดสระแก้ว
   

  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว    ขอสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  วันนี้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย นับเป็นรายที่ 5 จากการระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดสระแก้ว เป็นเพศหญิง อายุ 57 ปี สัญชาติกัมพูชา อาชีพรับจ้าง ผู้ต้องหาคดีเข้าเมืองผิดกฎหมายและเป็นมารดาของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4  มีประวัติเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2564 ผู้ติดเชื้อเดินทางออกจากตึกคอมพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี โดยรถยนต์มาถึงบริเวณแยกทางเข้าบ้านทุ่งหินโคน ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว ก่อนจะถูกจับกุมพร้อมกับผู้ติดเชื้อรายที่ 4 ซึ่งเป็นบุตรชายและพวกรวม 8 คน เจ้าหน้าที่นำไปทำบันทึกการจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จากนั้นส่งไปฝากขังที่ สภ.เมืองสระแก้ว ก่อนส่งฟ้องศาล และส่งเข้าห้องกักโรค รายละเอียดตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 4 ที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ 
      โดยในวันที่ 22 - 26 มกราคม ได้ถูกกักที่ห้องกักโรค รวมกับรายอื่นอีก 29 คน จนกระทั่งวันที่ 27 มกราคม เจ้าหน้าที่ได้ไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการออกในวันต่อมาว่าไม่พบเชื้อ ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ บุคคลดังกล่าวยังคงถูกกักที่ห้องกักโรค หลังจากนั้นอีก 6 วันต่อมา คือวันที่ 2 กุมภาพันธ์   ได้ไปเก็บตัวอย่างเป็นครั้งที่ 2  เนื่องจากเป็นมารดาของผู้ติดเชื้อรายที่ 4 และเดินทางมาพร้อมกัน ผลตรวจหาเชื้อออกมาไม่ชัดเจน จึงได้เข้าไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจซ้ำ ครั้งที่ 3 เมื่อเช้าวานนี้ (4 กุมภาพันธ์)  ผลตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19  ชนิดไม่มีอาการ จึงได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เมื่อเวลา 21.30 น. ในวันเดียวกัน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า  หลังทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าพบเชื้อ เมื่อเวลา 20.30 น. ทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้ลงไปสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำในสถานที่กักโรค พบผู้สัมผัส 35 คน แยกเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  31 คน โดยจะต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง  ได้แก่ พนักงานตรวจร่างกาย 2 คน (รอเก็บตัวอย่าง)  ผู้กักกันร่วมห้อง 29 คน (ผลตรวจ  ไม่พบเชื้อ  28 คน รอเก็บตัวอย่าง 1 คน) ในกลุ่มนี้ได้ให้กักไว้เป็นเวลา 21 วันและเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษ สำหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ผู้ดูแลผู้ต้องกัก 4 คน ให้คุมไว้สังเกต วัดไข้เช้า-เย็น และหากมีอาการให้พิจารณาตรวจเชื้อทันที  โดยได้สื่อสารความเสี่ยงเพื่อลดความตระหนกและให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น