ตรุษจีนปีนี้ชาวกระบี่ออกจับจ่ายวันแรกคึกคัก

-ตรุษจีนปีนี้ชาวกระบี่ออกจับจ่ายวันแรกคึกคักอาหารสิ่งของที่จำเป็นราคาลดลง 10 – 20 บาทแต่กำลังซื้อน้อยคาดจ่าย 2 วันเงินสะพัดลดเหลือ 30 ล้าน

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา เวลา 06.30 นาฬิกา ด้วยวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเทศกาลตรุษจีนและตรงกับวันหยุดเสารร์และอาทัตย์ โดยก่อนวันตรุษจีน 2 วันถือว่าเป็นวันจ่ายของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อหาอาหารสิ่งของ และเครื่องเซ็นไหว้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในวันไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งเป็นการรำลึกถึงพระคุณบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วย
ซึ่งตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเฉพาะที่ตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกไม่ค่อยจะคึกคักเท่าที่ควรไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึงสองรอบ ทำให้โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร กิจการต่างๆต้องหยุดชะงักและต้องปิดกิจการลง ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ผู้ประกอบการไม่มีรายได้ จึงทำให้พนักงานและลูกจ้างต้องตกงานทำให้ขาดรายได้ ครอบครัวมีเงินไม่พอจ่ายและต้องใช้จ่ายกันอย่างประหยัด ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลมีโครงการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการก็ตาม 

 จากการสำรวจแผงขายอาหารที่จำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับในวันไหว้ตรุษจีน ปีนี้ส่วนใหญ่ราคาสินค้าถูกกว่าปีที่ผ่านมาถึง  10 – 20 บาท อย่างเช่นเนื้อสุกรเนื้อสุกรแดงล้วน เนื้อสามชั้นกิโลกรัมละ 150 – 160 บาท เนื้อติดมันกิโลกรัมละ 150 บาท กระดูกซีโครงกิโลกรัมละ 160  บาท หัวสุกรหัวละ 180 ส่วนเนื้อไก่ราคาลดลง 5 - 10 บาท เช่นไก้บ้านกิโลกรัมละ 140 บาท ไก่ไข่กิโลกรัมละ 90 บาท ไก่เนื้อกิโลกรัมละ 70 บาท ส่วนไก่บ้านและหัวสุกรต้มสุกราคาเท่าเดิม 170 - 300 บาท สำหรับหมี่เหลือง เส้นก๋วยเตียว หมี่หุน ราคาคงที่กิโลกรัมละ 35 – 28 บาท  
ด้านของขนมเข๋งราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 100 บาท ขนมเทียนราคาเท่าเดิมลูกละ 5 บาท ส่วนทุกชนิดราคาถูกกว่าปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 10 – 15 บาท เช่นผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง หัวผักกาด คาคาถูกกว่าปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 35 บาท สำหรับผลไม้ที่นิยมนำไปไหว้ราคาลดลง 20 บาท เช่นองุ่นไทย องุ่นนอก กิโลกรัมละ 80 - 120 บาท ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโชกุน กิโลกรัมละ 50 – 70 บาท สับปะรดลูกเล็กและลูกใหญ่ ราคาเท่าเดิมลูกละ 15 – 20 บาท แตงโมราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 25 บาท  ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ คาดการว่าวันจ่าย 2 วันของเทศกาลตรุษจีนจังหวัดกระบี่ปีนี้ มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 20 ล้านบาท
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น