เชียงรายประชุมเตรียมการจัดงาน ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำ

--เชียงรายประชุมเตรียมการจัดงาน  ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 

เชียงรายประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการเตรียมการจัดงาน ประเพณีนมัสการและสรงน้ำไหว้สาพระธาตุดอยตุง 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า  ในวันที่ 21-26 ก.พ. 64
/////////////////////////////////////////////////////////////
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมานิตวิทยา ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีท่านพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้งานจาริกแสวงบุญประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 โดยท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  วิ่ง – ปั่น – เตียวขึ้นดอยตามฮอยครูบา จะได้รับเหรียญท้าวเวสสุวรรณ เป็นที่ระลึก ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง 

ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของในวันที่ 21 ก.พ.64 โดยจะมีกิจกรรม  วิ่ง – ปั่น ขึ้นสู่พระธาตุดอยตุง – และในวันที่ 23-25 ก.พ.64 จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม  และช่วงเช้าตู่ของวันที่ 25 ก.พ.64 ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา รวมพลเกิดปีกุน (กุญชร) และของทุกราศี – และกิจกรรมเตียวขึ้นดอยตามฮอยครูบา ณ วัดศาลาเชิงดอย ม.6 บ.ศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย – เมื่อคณะศรัทธาเดินถึงพระธาตุดอยตุงแล้ว ทางประธานจะประกอบพิธีตักน้ำบ่อทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ – และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา – และช่วงค่ำจะได้ประกอบพิธีอบรมสมโภชเทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ – และสิ่งของพระราชทาน
และในช่วงเช้าตู่ของวันที่ 26 ก.พ.64 ข้าราชการ-ประชาชนในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง – เสร็จแล้วจะประกอบพิธีหล่อนำฤกษ์ท้าวเวสสุวรรณ – ต่อมาตามไปด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน – ขบวนแห่รัตนสัตตนัง – พร้อมขบวนแห่กลุ่มชาติพันธ์ – ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชในจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง – และประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุ – พระสงฆ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษก 

โดยทางจังหวัดเชียงรายจะจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย –  โทร – 053-150169 
///////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์   /////////  รายงาน  ///////////////

---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น