ขนส่งจังหวัดเชียงราย เข้มตรวจรถขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา ด้านชายแดนแม่สาย

-ขนส่งจังหวัดเชียงราย เข้มตรวจรถขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา ด้านชายแดนแม่สาย
/////////////////////////////////////////////

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64  เวลา 10.30 น.  เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นำผู้ตรวจการขนส่ง เข้าตรวจสอบรถยนต์ตู้บรรทุกสินค้าที่ผ่าน เข้า-ออก ด่านศุลกากรแม่สาย- ท่าขี้เหล็ก โดยมี จนท.ฝ่ายปกครองแม่สาย และ จนท.ทหาร ฉก.ม.๓ กกล.ผาเมือง ร่วมตรวจสอบบริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ผลการตรวจสอบรถยนต์ตู้ขนส่งสินค้า  รวม 139 คัน
และพบขาดต่อภาษีจำนวนหลายคัน  โดยแยกดังนี้  รถตู้บรรทุกสินค้า. 118 คัน. พบรถที่กระทำผิด 12 คัน ส่วนใหญ่มีความผิดฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถด้วยการถอดเบาะ โดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทรถ รวมทั้งไม่แสดงใบอนุญาตใบขับขี่รถ และได้ตรวจสอบความผิดตาม พรบ.ขนส่ง จำนวน 21 คัน พบกระทำความผิด 2 ราย ในความผิดอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงฯ พร้อมกับได้ตรวจวัดควันดำ จำนวน 9 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จนท.ขนส่ง จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับรถตู้บรรทุกฯ ที่ผิด พรบ.ขนส่ง
///////////////////////////////

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////  รายงาน  /////////////

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น