กระบี่ เตรียมความพร้อมสำรวจสถานที่ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

จังหวัดกระบี่ เตรียมความพร้อมสำรวจสถานที่ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับปัญหา การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ที่อาจจะมีโอกาสระบาด ในรอบใหม่

  3 กุมภาพันธ์ 64 เวลา13.30 น. นายอนุวรรตน์     โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายชวนภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่  ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับปัญหา การแพร่ระบาด ของโควิด-19  ที่ศูนย์วิทยบริการ   ตำบลห้วยยูง   อำเภอเหนือคลอง    จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอำเภอเหนือคลอง  หัวหน้าส่วนราชการ    เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ พิจารณาเห็นว่า จังหวัดกระบี่ ควรเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ โรงพยาบาลสนาม ให้เพียงพอ ประมาณ 300 เตียงในการรองรับ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่อาจจะมีโอกาสระบาด ในรอบใหม่   ถึงแม้ว่าจังหวัดกระบี่ มีผู้ติดเชื้อ และกลับบ้านพักไปแล้ว 8 คน ในห้วงเวลาประมาณ 1 เดือน ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ สำรวจสถานที่ ไว้เบื้องต้น ประกอบไปด้วย หอพักโกเมน ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่   จังหวัดกระบี่   ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายชวนภูเก้าล้วน ,ค่ายทหารร.15 พัน 1 อำเภอคลองท่อม, ศูนย์วิทยบริการที่มาตรวจสอบในวันนี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีผู้การเสนอให้ไปตรวจสอบ ที่โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ อำเภอคลองท่อมอีกแห่งหนึ่งด้วย .  นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มีการหารือเกี่ยวกับ การจัดเตรียม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประเภทกระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และสัญญาณWIFI ในเรื่องนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน เพื่อพร้อมติดตั้งระบบ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น