ผู้ว่าเชียงราย จัดประชุมงานประเพณีนมัสการ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง

 ผู้ว่าเชียงราย จัดประชุมงานประเพณีนมัสการ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

//////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดน้อยดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 โดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานดำเนินการประชุมต่อจนแล้วเสร็จ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นเลขานุการฯ การประชุม มีประธานและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายจัดสถานที่ แสงและเสียง ฝ่ายจัดกิจกรรมขบวนเดินจาริกแสวงบุญฯ ฝ่ายจัดพิธีฯ ฝ่ายจัดพิธีตักน้ำทิพย์และพิธีสมโภชน้ำทิพย์ ฝ่ายจัดกิจกรรมวิ่ง ปั่น 2003 ปีฯ ฝ่ายจัดขบวนแห่รัตนสัตตนังฯ ฝ่ายพิธีการ-พิธีกร ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายการเงินและจัดหาทุน ฝ่ายจัดยานพาหนะ ฝ่ายดอกไม้ธูปเทียนฯ ฝ่ายปฏิคมฯ ฝ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฝ่ายจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายการแพทย์และปฐมพยาบาล ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายติดตามและประเมินผล ฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน
//////////////////////////////////////////////
ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก - นายยุทธนา  สุทธสม : รายงาน / ภาพ 
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////////  รายงาน  /////////////

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น