แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดสายตรง " ID Line : ISOC 3" ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเบาะแสการหลบหนีเช้าเมือง -ยาเสพติด

-แม่ทัพภาคที่ 3  เปิดสายตรง " ID Line : ISOC 3" ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเบาะแสการหลบหนีเช้าเมือง -ยาเสพติด
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า  พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยได้สั่งการให้กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดตาก, แม่ฮ่องสอน,

เชียงใหม่ และเชียงราย ได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
โดยเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เหมือนที่ปฏิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในทุกๆ พื้นที่ บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย  แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า ประการสำคัญเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน ไทย - เมียนมา รวมทั้งความเข้มงวดในการตรวจบุคคลและยานพาหนะ บริเวณจุดตรวจ/ด่านตรวจและจุดสกัดกั้น และเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจ/ด่านตรวจฯ เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว หลังพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในรัฐต่างๆ ของเมียนมา 

ด้าน พ.อ.ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์  โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ได้จัดชุดปฏิบัติการรวมทั้งชุดแพทย์ทหาร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้านและชุมชน ให้คอยเฝ้าระวังสอดส่องหากพบบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือแจ้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ทางสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป การติดตั้งไฟส่องสว่างในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การทำเครื่องกีดขวางและปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามธรรมชาติ อีกทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และผู้นำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม  ทั้งการแจ้งเบาะแส, การกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงการสร้างการรับรู้ เข้าใจ 
"ประการสำคัญขณะนี้ การแก้ปัญหาสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการหลบหนีเข้ามาภายในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทาง Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติ สร้างความมั่นคงให้สังคมไทย ทั้งนี้มีผู้ดูแลรับผิดชอบการรับแจ้งเบาะแสตลอด 24 ชั่วโมง" โฆษก กองทัพภาคที่ 3 กล่าว
/////////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – มังกร  พิษณุโลก
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////////  รายงาน  /////////////

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น