ตม.สระแก้ว เปิดเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 22,000 คน

-รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.ตม.สระแก้ว เปิดเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 22,000 คน

      ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเปิดให้บริการเก็บอัตลักษณ์ของบุคคลแรงงาน 3 สัญชาติ โดยมีเป้าหมายจัดเก็บแรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 22,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ส่วนวันแรกบรรยากาศเงียบเหงามากโดยในช่วงเช้ามีแรงงานมาใช้บริการเพียง 3 รายสาเหตุมาจากแรงงานยังไม่เข้าใจเตรียมเอกสารยังไม่พร้อม
     

 15 ก.พ.64 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ต.ท.ทิพวรรณ ญาณประสิทธิ์ รองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ทำความเข้าใจและซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บอัตลักษณ์ของบุคคลแรงงาน 3 สัญชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วจำนวนกว่า 20 นายรับทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าประจำจุดตรวจอัตลักษณ์ฯซึงมีด้วยกัน 6 จุดด้วยกัน โดยแรงงานทั้ง 3 สัญชาติที่ต้องการมาแสดงอัตลักษณ์ฯจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองการตรวจเขื้อโควิด-19 จากแพทย์ด้วย ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วจึงจะสามารถตรวจอัตลักษณ์ฯให้ผ่านได้ ซึ่งก็มีขั้นตอนไม่สลักซับซ้อนอะไรมากมาย แรงงานที่มีนายจ้างสามารถนำแรงงานมาตรวจอัตลักษณ์ได้ทันที ส่วนแรงงานที่ยังไม่มีนายจ้างก็สามารถมาตรวจอัตลักษณ์ได้เช่นกันแต่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อสะดวกต่อการตรวจอัตลักษณ์ของบุคคลแรงงาน3สัญชาติ ตามนโยยาบของรัฐบาล สำหรับในช่วงเช้ามีแรงงานเข้ามารับบริการเพียง 3 รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนม่า 2 ราย กัมพูชา 1 รายเท่านั้น
       

ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ ญาณประสิทธิ์ รองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วิธิการเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติเป็นแบบเดียวกันทั่งประเทศ เพราะเป็นโปรมแกมส์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ออกแบบระบบมาเพื่อที่จะจัดเก็บอัตลักษ์คน โดยข้อมูลทั้งหมดของแรงงาน 3 สัญชาติมีอยู่ในระบบของกรมจัดหางานอยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่เก็บอัตลักษณ์ทางไบโอแมทริกซ์ คือวิธีทาบมือซ้ายขวา และหัวนิ้วโปพอแรงงานตรวจผ่าน เจ้าหน้าที่ก็จะประทับตราและเซ็นกำกับให้ผ่านไปได้ และนี้ก็เป็นการขั้นตอนเการเก็บอัตลักษ์แรงงาน ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วจะดำเนินการเก็บอัตลักษ์แรงงาน 3 สัญชาติตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.63 ถึงวันที่ 13 เม.ย.64 จำนวน 22,000 คนแยกเป็นแรงงานที่มีนายจ้าง 11,000 คน และไม่มีนายจ้าง 11,000 คน
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น