ศุลกากรอรัญประเทศ สระแก้ว ยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

-รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.ศุลกากรอรัญประเทศ สระแก้ว ยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยข้ามไปฝั่งกัมพูชาไตรมาสแรกของปี2564ถึง 5 พันล้านบาท ส่วนการนำเข้าสินค้าจากกัมพูชาเข้ามากลับเพิ่มขึ้นถึง 500 ล้านบาท

      1ก.พ.64 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยังคงมีรถยนต์บรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการคนไทยจำนวนกว่า 200 คัน บรรทุกสินค้าข้ามไปส่งในฝั่งปอยเปต อำเภอโอโจลโร จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทำให้บรรยากาศดูคึกคักขึ้นมาบ้าง สำหรับพนักงานขับรถยนต์บรรทุกสินค้าต่างๆจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านคบองลึก,เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว,เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย 1201,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้ว มาตั้งจุดคัดกรองพนักงานขับรถยนต์บรรทุกสินค้าที่วิ่งข้ามชายแดนอย่างเข้มงวด
      โดยนายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ กล่าวว่า การส่งสินค้าออกไปประเทศกัมพูชาในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 ของชายแดนจังหวัดสระแก้ว มีมูลค่าประมาณ 1,9400 กว่าล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกเมื่อไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงประมาณ 5,000 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องระงับการขนส่งสินค้าทางล้อเลื่อน(รถเข็น 2ล้อ)คงมีเฉพาะขนส่งทางรถยนต์บรรทุกอย่างเดียว ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกรายย่อยต้องหยุดส่งสินค้าไปด้วย

      สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 นี้มีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นมาประมาณ 500 ล้านบาท เหตุผลที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรสูงขึ้น ซึ่งหากสถานการณ์เชื้อโควิด-19 มีวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชนเชื่อว่าสถานการณ์ค้าขายตามแนวชายแดนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในไตรมาส 3 นี้อย่างแน่นนอน

ส่วนเรื่องการส่งออกสินค้าจากฝั่งไทยไปฝั่งประเทศกัมพูชาโดยใช้รถยนต์บรรทุกนั้น จะมีเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คือจะต้องเดินทางไปกลับภายใน 1 วัน ห้ามพักค้างแรม โดยเฉพาะด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งเป็นประธานช่องทางขนส่งอยู่แล้ว จึงได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมคัดกรองพนักงานขับรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการนำเชื้อโควิด-19และเชื้อโรคต่างๆจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เข้ามาฝั่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น