ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ งานเขียน ใน หัวข้อ Energy Idol กับ Idea, I do ชิงรางวัล

--Energy Idol กับ Idea, I do 
(กทพ. ร่วมกับ  Energy Idol  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ งานเขียน ใน หัวข้อ Energy Idol กับ Idea, I do ชิงรางวัล โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการเผยแพร่ทาง Facebook Energy Idol 


ลักษณะผลงาน
งานเขียนทุกประเภทตามความถนัด มีเรื่องราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ คนหรือชุมชนต้นแบบด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากขยะที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคุณที่อยากจะไปทำอะไร หรืออยากให้คนไทยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในด้านนี้  โดยให้คุณเลือกต้นแบบจากการชมคลิปวิดีโอ ที่มีการนำเสนอ ใน เฟสบุ๊กแฟนเพจ  Energy Idol  แล้วนำแรงบันดาลใจที่ได้จากการชมมาถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจที่คุณได้รับจากต้นแบบนั้น


คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ


กติกาการประกวด
ใช้ตัวอักษร Angsana new โดยหัวข้อบทความขนาด 18 pt และเนื้อหาขนาด 16 pt
ความยาวของบทความ ไม่น้อยกว่า 25 บรรทัดและไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

โดยส่งบทความเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word) ทาง Inbox Facebook  Energy Idol ( โดย ระบุ ชื่อ ที่อยู่จริง )
หากผลงานผ่านการตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้ว ทางเพจ Energy Idol จะจัดส่งของรางวัลและเกียรติบัตรไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้

เกณฑ์การตัดสิน
ให้อิสระอย่างสร้างสรรในรูปแบบและวิธีการเขียน แต่ต้องเขียนเรื่องได้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สอดแทรกแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ การใช้ภาษาสะกดคำถูกต้อง เชื่อมโยงภาษาได้ดี สื่อความหมายได้ดี 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 มกราคม 2564 
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 
รางวัลที่ 1  แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Rooftop ) ขนาด  3.75  KW 
รางวัลที่สอง เงินรางวัล มูลค่า ห้าพันบาท 
รางวัลที่สาม เงินรางวัล มูลค่า สองพันบาท
ประกาศผู้ชนะการประกวด 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564  ทางเพจ  Energy Idol 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ( ในวันและเวลาราชการ )  คุณอี๊ด  081-8257141 ส่งข้อความอินบ๊อกซ์ มาได้ที่เพจ Energy idol 
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น