คลิป | จังหวัดสระแก้ว แถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

---รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
.จังหวัดสระแก้ว แถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

   ที่ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดย จังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม2563ถึงวันที่ 4 มกราคม2564  รวม 7 วัน

สระแก้ว มีการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 25 จุดตรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ 663 คน ต่อวันและจุดตรวจย่อยในชุมชน รวม 437 จุดและผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ รวม 5,462 คน ต่อ วัน โดย การบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน จริงจัง  และต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ในการเรียกตรวจตามมาตรการหลัก 5,168 คัน สะสม 42,405 คัน ถูกดำเนินคดี 410 คัน  สะสม 3,483คัน และ การเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 130ราย สะสม 7,640รายถูกดำเนินคดี จำนวน 27ราย สะสม 192 ราย ตั้งแต่วันที่29 ธันวาคม2563 ถึง 4มกราคม2564 สระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 31 ครั้ง บาดเจ็บ 31ราย เสียชีวิต 4 ราย  

     โดย สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดย จังหวัดสระแก้วจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จำนวน 31 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นจำนวน 30 ครั้ง  เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง คิดเป็น 3% จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit)31 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีใหม่ที่ผ่านซึ่งเกิดขึ้นจำนวน 27 คนเพิ่มขึ้น 4 คน คิดเป็น 15% จำนวนผู้เสียชีวิต 4 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีใหม่ที่ผ่านซึ่งเกิดขึ้นจำนวน 5 คน ลดลง จากปีที่แล้ว จำนวน 1 คน คิดเป็น 20% อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และ ขับรถด้วยความเร็ว ถนนที่เกิดสาเหตุมากที่สุดคือสายรองได้แก่ถนน อบต.หมู่บ้าน/ชุมชน
--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น