สระแก้วจัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

--รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ สระแก้ว
ข่าว.จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

     18 ม.ค.64 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จังหวัดได้จัดพิธีบวงสรวงวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 
     ในภาคเช้าเริ่มเวลาตั้งแต่ 07.00 น นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วม พิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ ถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รำถวาย และ การแสดงไก่ชน

    ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลายาวนาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอดมิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติ นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์เทิดไว้เหนือเกล้าฯ ตราบชั่วกาลนาน
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น