คลิป | สระแก้ว-ผู้ว่าฯสั่งระงับพ่อค้าเขมรที่เข้ามาขนสินค้าในโรงเกลือ

--รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.โควิด-19 รอบสองพ่นพิษ ชายแดนไทยกัมพูชาด้านสระแก้ว กระทบหนัก ผู้ว่าฯสั่งระงับพ่อค้าเขมรที่เข้ามาขนสินค้าในโรงเกลือ ด้านกัมพูชาระงับแรงงานเข้าไทยนับหมื่นคนเช่นกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเข้มงวด 

     โควิด-19 พ้นพิษกระทบเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชากระทบหนัก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่อนหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ให้ระงับการเดินทางข้ามชายแดนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาเข้ามาเพื่อขนสินค้า ตามความจำเป็นในตลาดโรงเกลือวันละ 100 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเข้มงวด ส่วนทางด้านกัมพูชาก็สั่งชะลอการส่งแรงงานกัมพูชาเข้ามาตัดอ้อยในฝั่งประเทศไทยเช่นกัน

    วันนี้ที่ 6ม.ค.64 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ได้ทำหนังสือด่วนส่งไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่จังหวัดสระแก้วมีกำหนดมาตรการในการอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนสินค้าตามความจำเป็น ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 นั้น เนื่องจากปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และเริ่มแพร่ขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 14/2564 ลงวันที่ 1 ม.ค.2564 จึงได้มีการพิจารณาทบทวนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเข้มงวด และมีมติให้ยกเลิกมาตรการอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเข้ามาเพื่อขนสินค้าตามความจำเป็นในตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.64 เป็นต้นไป สำหรับเรื่องจะนำแรงงานกัมพูชาเข้ามาตัดอ้อยในฝั่งไทยก็สั่งชะลอไว้เช่นกัน

     ส่วนทางด้านฝั่งประเทศกัมพูชา มีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยรอบที่ 2 นั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ได้สั่งชะลอการส่งแรงงานกัมพูชาจำนวนกว่า 1 หมื่นคนเข้ามาตัดอ้อยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้ามชายแดนจากฝั่งไทยเข้าไปในพื้นที่ประเทศกัมพูชาเช่นกัน โดยจะต้องประเมินผลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยแบบวันต่อวัน
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น