เชียงรายประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พ่อขุนเม็งรายมหาราชครบรอบสถาปนาเมือง 759 ปี

-เชียงรายประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พ่อขุนเม็งรายมหาราชครบรอบสถาปนาเมือง 759 ปี
////////////////////////////////////

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาเมือง 759 ปี ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมกับเลื่อนจัดงานฉลองสมโภชประจำปีนี้ออกไป
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช และห่มผ้าพระสถูป เพื่อน้อมถวายสักการะดวงพระวิญญาณของพญามังราย ณ วัดดอยงำเมือง ถนนอาจอำนวย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2564 พร้อมมาตรการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     จากนั้น เวลา 08.39 น. ได้เคลื่อนคณะไปประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ยังบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียวราย 
     ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ถวายเครื่องสักการะสังเวย ก่อนที่เวลา 09.09 น. พร้อมจะประกอบพิธีไหว้สาพญามังราย โดยนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอเข้าถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับ 


     ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวคำสดุดีไหว้สาพญามังราย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายให้มีความเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาล ตราบถึงปัจจุบันมาเป็นเวลายาวนานถึง 759 ปีมาแล้ว

     สำหรับพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงรายให้เกรียงไกรในอดีตด้วยพระปรีชาสามารถ และด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบนานัปการ ด้วยพระอัจฉริยะภาพเดชะพระบารมี ตลอดทั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่ออาณาประชาราษฎรในแว่นแคว้นล้านนาไปตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้รับเทิดพระนามให้ทรงเป็นมหาราชอีกพระองค์หนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักในพระนามพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
     โดยทุกปี จังหวัดเชียงรายจะจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาเมืองเชียงรายตลอด 10 วัน 10 คืน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับมีมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย จึงมีประกาศเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองยินดีแก่การสถาปนาเมือง ให้ประชาขชนพลเมืองมีความสุขและรื่นเริงยินดีเมื่อภัยร้ายต่อสุขภาพพลานามัยได้หมดสิ้นลงไปในที่สุดด้วย
///////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////////  รายงาน  ////////////////////

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น