ผอ.สนภ.4 นพท.ลงสตูลสร้างกำลังใจให้ทหาร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

--สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ผอ.สนภ.4 นพท.ลงสตูลสร้างกำลังใจให้ทหาร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำต้องช่วยกันสอดส่องดูแล รณรงค์ให้ทุกคนสวมแมส ล้างมือ และขับรถปลอดภัยในช่วงเทศกาล

//////////////////////////////////////////////////////
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต. กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ทหารในพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45  สำนักงานพัฒนาภาค 4 ตำบลควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีพ.อ.รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ .ให้การตอนรับ 

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมให้โอวาทในวันปีใหม่ 2564 รวมทั้งลงตรวจการทำงานของทหารในสังกัด ทำหน้าที่เพื่อประชาชนที่ประสบปัญหาตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  


ในการนี้พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ของชุดเจาะบ่อบาดาล สนภ.4 และตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และประชาชนที่เดินทางสัญจร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี พ.อ.รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลรายงานสถานการณ์ในจังหวัดสตูลในภาพรวม 


ทั้งนี้พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.  กล่าวว่า สถานการณ์โควิด – 19 ในประเทศไทย นั้นพบหลายๆจังหวัด ก็อยากให้ทางทหาร แลประชาชนทุกคน ดูแลตนเอง สวมใส่แมสป้องกัน และอีกอย่างทหารทุกคนเองก็ควรเป็นประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ ในการบอกต่อถึงการแนะนำวิธีการดูแลตนเอง การอยู่ห่าง ล้างมือบ่อย ส่วนภารกิจงานอื่นๆ เช่นการส่งเสริมเรื่องอาชีพ การดูแลความเดือนร้อนของประชาชน เรื่องน้ำ ก็ควรใส่ใจรายละเอียด เข้าใจประชาชน ที่มีความเดือดร้อน ก็ต้องช่วยประชาชน  ปัจจุบันและที่ผ่านมากำลังพลก็ได้มีโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ของชุดเจาะบ่อบาดาล
นอกจากนี้พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.   พร้อมด้วยคณะ และ พ.อ.รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. เดินทางไปยังจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย และยังเป็นจุดตรวจสแกนโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เดินทางมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และลงแจกจ่ายน้ำเย็น เอกสารการขับขี่เส้นทางบนท้องถนนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่าน
................................................................
สโรชา ยกชม...สตูล///รายงาน
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น