คลิป | มอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ผู้ยากไร้ ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26”

-บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ผบ.ฉก.ทพ.26  เดินเท้าลงพื้นที่มอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ผู้ยากไร้    ตาม  “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 ________ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อลงพื้นที่ข่าวรายงานว่า                                พันเอก เกียรติศักดิ์  จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เดินเท้าลงพื้นที่มอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ผู้ยากไร้ เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ให้กับ นายแห้ง   ชุ่มบันดิษฐ์  บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์   โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท   พร้อมทั้งได้มอบเสื้อกันหนาวและนมกล่องให้กับครอบครัวด้วย หลังจากนี้หน่วยจะสนับสนุนชุดช่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง และจะได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่  เพื่อระดมทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้สำเร็จต่อไป 
________

“โครงการสานสายใยรักพราน 26” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ในห้วงที่ผ่านได้ร่วมกับอำเภอละหานทราย บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุกภาคส่วน ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จากการสำรวจความต้องการของประชาชน                      ที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างบ้านและซ่อมแชมบ้านโดยผ่านการคัดเลือกจากอำเภอละหานทราย           

    ในห้วงปีงบประมาณ 2563ได้ดำเนินการสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลัง ถือเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่หน่วยงานต้องเร่งให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  จึงได้ทำการจัดชุดช่างเข้าดำเนินการช่วยเหลือ แสดงออกถึงความรัก สามัคคีของคนในชุมชนและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของการยื่นมือเข้าช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย และเพื่อเป็นการรวมพลังต้นแบบในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมตลอดจนประเทศชาติต่อไปในอนาคต
//////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น