คลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์วิกฤต หน่วย ฉก.ทพ.26 ตบเท้าเรียงแถวเชื่อมสะพานบุญบริจาคโลหิต

-บุรีรัมย์ – คลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์วิกฤต หน่วย ฉก.ทพ.26 ตบเท้าเรียงแถวเชื่อมสะพานบุญบริจาคโลหิตเพื่อสำรองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ฝ่าวิกฤต โควิด-19 

________วันที่18 ม.ค.64  เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเลือดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จำนวน 15 นาย ตบเท้าเรียงแถวร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเก็บไว้ในคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต ในทุกกลุ่มเลือด และต้องการโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีเลือดคงคลังอยู่ที่ปริมาณที่ต่ำ หากมีผู้ป่วยวิกฤตจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบกับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 ทำให้มีผู้มาบริจาคเลือดลดลงเป็นจำนวนมาก           

     ที่จำเป็นและต้องการเร่งด่วน  
________พันเอก เกียรติศักดิ์  จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จึงได้สั่งการให้กำลังพลที่มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบุรณ์สมัครใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 15 นาย                  ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 6,000 ซีซี. แสดงออกถึงความมีน้ำใจเสียสละตนเอง เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ                  ในสภาวะบ้านเมือง และประเทศชาติกำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ยังมีความเป็นห่วงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้จำนวนโลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลลดลงอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ       ในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตกุศล ผู้มีสุขภาพดี ขอเชื่อมสะพานบุญกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สามารถติดต่อห้องรับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5         

          ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันราชการ 8.30-19.30น. วันหยุดราชการ 8.30-15.30น.หรือที่ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 1 ชั้นที่ 4 (เปิดทำการเฉพาะกิจในช่วงโควิด 19 ระบาด ) วันราชการตั้งแต่ เวลา 08.30-15.30 น. และหากท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็สามารถไปบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทุกแห่ง
ภาพ / ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น