บุรีรัมย์ – สุรินทร์ - กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ยังคงคุมเข้ม กวดขันเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมาย

--บุรีรัมย์ – สุรินทร์ - กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ยังคงคุมเข้ม กวดขันเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมาย และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่เสี่ยง ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 


________เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ กองกำลังสุรนารี โดย พันเอก เกียรติศักดิ์  จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ 2564 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ โดยได้เน้นย้ำการลาดตระเวนคุมเข้ม กวดขันเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย, การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา  ตลอดพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งในพื้นที่ราบสูง เชิงเขา พื้นที่เส้นทางธรรมชาติ ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักรอบเข้าประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิด-19 

และยังได้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งยังได้เดินทางพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และอวยพรปีใหม่ 2564 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ/ด่านตรวจบริการประชาชน ให้ได้มีความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งยังให้นโยบายการแพร่ระบาด COVID-19 เปรียบเสมือนสถานการณ์การสู้รบรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดน ต้องใช้ศักยภาพในการเข้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ ยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน อย่างไรก็ตามในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะมีการเดินทางสัญจรท่องเที่ยว การผ่านเข้าออกในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ดำรงมาตรการคัดกรองโรค ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างสมดุล
///////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น