สระแก้วเข้ม ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ตรวจโควิด-19 ปกครองเมือง

--รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.สระแก้วเข้ม ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ตรวจโควิด-19  ปกครองเมือง ตรวจสถานประกอบการโรงงาน แรงงานต่างด้าว ป้องกันโควิด19 คัดกรองอย่างเข้มงวด
   

  ภายใต้การอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่0164/2564 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฯพร้อมให้กำชับสถานประกอบการ นายจ้าง และคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค ตามที่ทางราชการกำหนด ทางปกครองเมืองสระแก้วโดยการนำของ นายราเยส ราย รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยนายบุรินทร์ ล่วงเขต ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว สมาชิกอส.ร้อยอส.อ.เมืองสระแก้วที่ 2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระแก้ว และ เจ้าหน้าที่ทหารกอ.รมน.จ.สระแก้ว ออกร่วมตรวจสถานประกอบการตามโรงงานภายในอำเภอเมืองสระแก้ว   

      โดยได้เข้าตรวจที่โรงงานน้ำแข็ง น้ำดื่ม YK สระแก้ว พบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน. 57 คน  มีบันทึกหลักฐานผ่อนผันการทำงานถูกต้อง พร้อมตรวจสถานประกอบการห้างสรรรพสินค้า นานาภัณฑ์ กำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อีกทั้งที่ร้านอาหารยายเต็ม ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค ร้านอาหาร หมูจุ่ม.เมืองแก้ว และสถานประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง จำนวน 12 แห่ง  โดยทางจนท. ได้กำชับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตกจึงจะพ้นจากโควิด19 ได้ตลอดปลอดภัย

---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น