ตรวจเข้มเรือนจำกระบี่ป้องกันโควิด-19

-ตรวจเข้มเรือนจำกระบี่ป้องกันโควิดรองผู้ว่ารับปากประสานผู้การตำรวจให้กำชับทุกสถานีตรวจสารคัดหลังผู้ต้องขังก่อนนำส่งเข้าคุก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพลิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ออกติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดกระบี่ โดยมีนายณรงค์ คงหนู ผู้บัญชากรเรือนจำจังหวัดกระบี่ นำตรวจเยี่ยมและรายงานทั้งภายนอกและภายในเรือนจำอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว ซึ่งเรือนจำงดให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคในรอบแรกจนถึงปัจจุบันและไปสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคด้วย ได้เน้นให้ญาติที่ซื้อของมาฝากและนำเงินมาฝากให้กับผู้ต้องขัง สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลออลกอฮอลล์ล้างมือ การเว้นระห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ญาติของผู้ต้องขังเข้ามาในบริเวณพื้นที่บริเวณภายนอก ที่นั่งรอเข้าคิวเยี่ยมญาติ ห้องญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง 

และภายในเรือนจำตั้งแต่ประตูแรกจนถึงประตูสุดท้ายที่เข้าไปถังแดนกักขัง เจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องผ่านจุดคัดกรองในการตรวจเข้มอย่างเคร่งครัด ซึ่งเรือนจำจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ของกระทรวงสาธารณสุข และของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในรอบแรกและรอบสอง เพื่อทำการคัดกรองป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
แต่เนื่องจากเรือนจำจังหวัดกระบี่มีพื้นที่จำนวนจำกัด ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังมีความแออัด ปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวม 2,512 คน เป็นชาย 2,259 คน และผู้ต้องขังหญิง                              253 คน ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด ที่สำคัญที่เรือนจำกระบี่มีความเป็นหวงมากที่สุดในแต่ละวันมีผู้ต้องโทษเข้ามาทุกวัน เฉลี่ยวันละ 10 คน ซึ่งผู้ต้องโทษใหม่ที่เข้ามาทางเรือนจำจะต้องนำตัวไปกักขังที่อาคารฟักฟื้น 14 วัน ก่อนที่จะให้มาอยู่ร่วมกับผู้ต้องโทษคนอื่นๆ จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึงแม้ว่าการเฝ้าระวังป้องกันมีมาตรการเข้มข้นก็ตาม 
โดยนายณรงค์ หนูคง ผู้บัญชาการเรือนจังจังหวัดกระบี่ ได้ฝากให้นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ช่วยประสานกับพลตำรวจตรีภิญโญ หวนกสินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ช่วยกำชับให้ทุกสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อนำผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจำจังหวัดกระบี่ ให้มีการตรวจหาสารคัดหลังก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องขังมายังเรือนจำจังหวัดกระบี่ หากทำได้จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรอวงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับปากจะดำเนินการให้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และครอบครัว ร่วมไปถึงผู้ต้องขังและญาติของผู้ต้องขัง ที่จะเข้ามาเยี่ยมในโอกาสต่อไปเมื่อเปิดให้มีการเยี่ยมได้...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน  

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น