ปิดต่ออีก 14 วันโรงเรียนในเขตเมืองกระบี่ป้องกันโควิด -19

(3 ม.ค. ) พ. ต. ม. ล. กิติบดีประวิตรผวจ. กระบี่กล่าวว่าจากสถานการณ์การบินของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดกระบี่พบผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติและมีประวัติเดินทาง กลับมาจากชานชาลาที่มีการป่วยของโรคและมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างไม่จำเป็นต้องมีคิวควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในการจ้างงานประกอบการและสถานที่ ที่มีความสำเร็จกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของลูกค้าและการปฏิบัติตนของนักศึกษา

เพื่อยกระดับความสำคัญในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่มีสัญญาให้ในเขตอำเภอเมืองกระบี่เกาะพีพีให้ขยายระยะเวลาการปิดสถาน ที่สถานบริการประกอบสถานการบางประเภทชั่วคราวเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. -17 ม.ค. 64 การจัดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและให้ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ นี้ให้ขยายเวลาปิดสนามมวยสนามชนไก่สนามแข่งนกสนามแข่งและการแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกันทั้งต่างจังหวัดต่อไปอีกจะมีคำสั่งการกระตุ้น

ส่วนกองบินระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในต่างจังหวัดกรณีเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือระเบียบตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ โควิด -19 ที่เป็นปัจจุบันที่มาในกระบี่กระบี่ให้ไปรายงานตัวด้วยความสามารถหรือให้เช่าสถานที่ที่ขี่ม้าเป็นผู้รายงานต่อการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการควบคุมโรคที่ติดตั้งใช้แอป แอ่งเคชันหมอชนะและมีการติดตมแสดงอาการทุกวันโดยจ้าพูดคุยในพื้นที่หากมีอาการป่วยให้แจ้งเตือนภัยติดต่อประสานงานคัดกรองตามผู้ป่วยที่ป่วยหรือติดเชื้อและให้มีการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจตามแนวทาง


กรณีมาจากนโยบายสีส้มหรือนโยบายควบคุมตามประกาศของศูนย์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เป็นปัจจุบันที่มากระบี่ในจังหวัดกระบี่ให้ไปรายงานตัวด้วยหรือสวนให้เจ้าของที่พักเป็น ผู้รายงานต่อตรวจสอบโรคติดต่อในพื้นที่ติดตั้งใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะและเตือนอาการของผู้ป่วยตามขั้นตอนการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการหลบภัยระยะห่างอย่างน้อย 1 ไมโครเมตรพบมีอาการผิดปกติมีไข้คอหอยบ้าเข้าหรือมีเหตุอันควรเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ไปพบแพทย์

สำหรับจังหวัดกระบี่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระแนง 2 จำนวน 8 รายและจากการติดตามคัดกรองห้องพักไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น