สั่งรับมือ PM 2.5 เน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย ลดปัญหาที่ต้นเหตุ

 สั่งรับมือ PM 2.5 เน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย ลดปัญหาที่ต้นเหตุ


พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รอง นรม. เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะอากาศและการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปัจจุบันที่เกินมาตรฐานและกำลังเกิดขึ้นครอบคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ และ กทม.   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม. ได้สั่งการให้ ทส. ประสานการทำงานภาพรวมกับ มท. คค. อก. ตร. กทม.และ สธ. ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งขอให้กวดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการขอความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันป้องกัน แก้ปัญหาและลดการก่อปัญหามลภาวะที่ต้นเหตุอย่างเคร่งครัดและจริงจัง  พร้อมกับขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนมีส่วนร่วมกันแก้ปัญหาและดูแลป้องกันตนเองจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


โดย พล.อ.ประวิตร’ ย้ำขอให้ มท.ระดับท้องถิ่น นำข้อมูลแผนที่จุดความร้อนและลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันบังคับใช้กฎหมายกับการเผาพืชไร่ในที่โล่ง และประสาน อก. ตรวจสอบมลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมและขอความร่วมมือลดกำลังการผลิตในภาวะดังกล่าว  พร้อมทั้ง ขอให้ ทส.ประสานกับ คค.และ ตำรวจ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจราจร โดยเฉพาะพื้นที่การจราจรที่คับคั่ง และจัดตั้งจุดตรวจสกัดรถควันดำที่สร้างปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้การขนส่งสาธารณะมากขึ้น

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ กทม.และจว.ปริมณฑล พิจารณาออกมาตรการควบคุมเฉพาะหน้าและขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันลดต้นเหตุของการก่อปัญหาในภาพรวม เช่น ควบคุมเวลากิจกรรมการก่อสร้าง การลดใช้ยานพาหนะในพื้นที่เขตเมืองที่หนาแน่น โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล การลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ สธ. ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในภาพรวม โดยเฉพาะเด็ก คนชราและผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

.................

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น