คลิป | นราธิวาส-จัดกิจกรรมการแข่งขันธนูสนามสุดท้ายแห่งปี ภายใต้ชื่อ NAPAYA Archery Final Year 2020

---นราธิวาส-จัดกิจกรรมการแข่งขันธนูสนามสุดท้ายแห่งปี ภายใต้ชื่อ NAPAYA Archery Final Year 2020
 

ที่บริเวณริมหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันธนูสนามสุดท้ายแห่งปี ภายใต้ชื่อ NAPAYA Archery Final Year 2020 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และร่วมต้องรับนักกีฬาธนูเทรดดี้จากทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดแข่งขันครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัท นาปายา ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกาไนซ์ในจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดกิจการธนูสนามสุดท้ายแห่งปีเป็นปีที่ 2 
  
  ซึ่งได้เลือกริมหาดอ่าวมะนาว เป็นสนามที่ในการจัดการแข่งขันสอดคล้องกับนโยบายเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือที่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาวพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส ช่วยโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นที่ให้ชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์รอบด้าน อาทิเช่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนได้ออกกำลังกายทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ในเรื่องของการค้าขายให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย ซึ่งเป็นภาพที่ดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐจะได้ร่วมกันส่งเสริมให้อ่าวมะนาวจังหวัดนราธิวาสเป็นที่รู้จัก แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง 
 

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส  กล่าวว่า การแข่งขันยิงธนูซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนราธิวาส ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจด้านกีฬาให้นราธิวาสเป็นสนามแข่งขันธนู ที่นักกีฬาธนูต้องมาแข่งขัน และเป็นการสานสัมพันธ์ของนักกีฬาธนูเทรดดี้ ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน และนักธนูจากทั่วประเทศได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในนราธิวาส

  ซึ่งในปีที่ 2 นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ๆ เพื่อยกระดับทักษะการแข่งขันให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ทำให้จังหวัดนราธิวาสเป็นอีก 1 ในสนาม ที่นักกีฬาธนูจะต้องมาแข่งขันเป็นสนามปิดท้ายปลายปี ให้ได้รับการบรรจุในโปรแกรมการแข่งขันในปีต่อๆไปซึ่งในปัจจุบันนักกีฬาจากประเทศไทยได้เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศและสร้างชื่อเสียงกลับมา จึงเป็นแบบอย่างที่ดีควรส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจ ได้มีโอกาสได้รู้จักกีฬาธนูส่งเสริมการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น 
 
 
ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น