เตรียมพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ.กระบี่ เชื่อไม่มีความรุนแรง

-เตรียมพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ.กระบี่ เชื่อไม่มีความรุนแรง


วันที่ 19 ธ.ค.63 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทั้ง  24 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 585 หน่วย ได้เดินทางไปรับหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง 8 แห่งแล้ว เพื่อนำไปจัดหน่วยเลือกตั้ง เตรียมความพร้อม ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่(นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่(ส.อบจ.) ในวันพรุ่งนี้ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การส่งมอบหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แต่ละอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมารับในวันนี้ เพื่อนำไปจัดหน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพียงคยเดียวได้แก่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล อดีตนายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รวม 45 คน แยกเป็น กลุ่มรักกระบี่ 24 คน มีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล เป็นหัวหน้าทีม และผู้สมัครอิสระ 20 คน


นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกต.กระบี่ ได้มีการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  20 ธันวา ภายใต้คำขวัญ กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส เป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นกระบวนการหนึ่งที่เปิดช่องทางให้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ 

วันที่ 20 ธันวาคม 63 ขอเชิญชวนชาวกระบี่ ออกมาใช้สิทธิของตัวเอง เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆของจังหวัดกระบี่ทั้ง  24 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 585 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดกระบี่ 344,702 คน อย่าลืมบัตร 2 ใบ เลือกนายก 1 ใบ และเลือก ส.อบจ.1 ใบ

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น