คลิป | ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะลงพื้นทีทำการสำรวจพื้นทีก่อสร้างอาคารทีพักคนชราเพื่อปฏิบัติธรรม

--ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะลงพื้นทีทำการสำรวจพื้นทีก่อสร้างอาคารทีพักคนชราเพื่อปฏิบัติธรรม

      นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับคณะ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา​ ประธานมูลนิธิพระเทพศีลวิสุทธิ์ นายเศวตร   

เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักคนชราเพื่อปฏิบัติธรรม      ณ ศาลาปฏิบัติธรรมปากล่อ ติดกับพื้นที่โครงการพระราชดำริสระน้ำบ่อปลาชายทุ่ง บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป   สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างได้มาจากการรับบริจาค และสนับสนุนการก่อสร้างจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพระเทพศีลวิสุทธิ์  อีกทั้งเป็นโครงการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคต ต่อไป                              
 ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น