ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล

-ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานปฏิบัติการชนแดน ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์         

       จ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดและป้องกันขบวนการลอบตัดไม้
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  ที่ฐานปฏิบัติการชนแดน ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี             

         พร้อมผู้บังคับหน่วยในพื้นที่และกำลังพลหน่วยในพื้นที่ชายแดนให้การต้อนรับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชนแดน ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองร้อยทหารพรานที่ 2601 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ซึ่งเป็นเขตแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีพันเอก เกียรติศักดิ์   จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26         เดินนำตรวจพื้นที่ฐานปฏิบัติการชนแดนเพื่อให้ได้เห็นรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของหน่วยอย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการรักษาอธิปไตยของชาติไทยต่อไป จากนั้นรับฟังบรรยายถึงเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่กับผู้ที่แอบลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตรงบริเวณแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในห้วงที่ผ่านมา ขณะที่ ผบ.ทบ. ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันแก้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019(COVID-19) ในพื้นที่ชายแดน และการวางกำลังเพื่อป้องกันขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในครั้งต่อๆไป ทั้งยังเป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชาจึงได้เดินตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่แนวชายแดน และได้เน้นย้ำกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าอย่าลืมออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ขณะเดียวกัน ยังได้มอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมกล่าวอวยพรกำลังพล ว่าขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละเพื่อประเทศชาติในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถในการรักษาอธิปไตยของชาติ ขอให้มีความสุขมากๆ โดยวันนี้ตนได้มีโอกาสนำสิ่งของมามอบให้ ขอให้นำสิ่งของที่ได้ ไปใช้ประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานต่อไป
/////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ  : ส.ท.วรายุทธฯ 
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น