เจ้าอาวาสวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลุยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 เจ้าอาวาสวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ วัด ประชาชน นำสิ่งของ ที่เปิดรับบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ จำนวน 8  คันรถ ลอตแรก นำไปช่วยเหลือ พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ต.คีรีวง ต.บ้านตาลอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลอตแรก

      เมื่อเวลา 09:30 น วันนี้ ที่วัดปกาสัยตำบลปกาสัยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ พระอธิการโกวิทโตเจ้าอาวาสวัดปกาสัย ตำบลปกาสัยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ พร้อมนาบสุทธิพงศ์  จิตต์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านม. 1 ต.ปกาไส กรรมการวัดและผู้เกี่ยวข้อง ได้เคลื่อนขบวน รถจำนวน 9 คัน บรรทุกสิ่งของ ที่ หลังจากเปิดรับบริจาค เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทางวัด ปกาสัย กำนันตำบลผู้ใหญ่บ้าน กรรมการวัด กรรมการโครงการรับบริจาค การที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดรับบริจาค สิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้อง ชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช.   


      โดยวันนี้ เป็นล๊อตแรก  ้ได้นำข้าวสารอาหารแห้งบรรจุเป็นถุงจำนวน 190 ถุงพร้อมน้ำดื่มที่บรรจุขวดพลาสติก เสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคและสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น จากประชาชนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ทยอยเข้ามาบริจาค โดยล๊อตแรกบรรทุกรถ 6 ล้อ 1 คัน รถกระบะ 8 คัน เดินทางออกจากวัดปกาสัยอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปยังอำเภอลานสกา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ โดยขบวนรถบรรทุกสิ่งของ ทั้งหมด จะไปรวมตัวกันที่ว่าการอำเภอลานสกาโดยมีปลัดอำเภอลานสการอต้อนรับและจะนำแจกจ่ายให้กับประชาชน ครอบครัวผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลคีรีวงตำบลบ้านตาลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงในช่วงเวลาประมาณ 11:00 น และทำการ มอบ ตามที่กำหนดจุดของการมอบต่อไป 
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น