คลิป | นราธิวาส มอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ

-รองผู้ว่าฯ นราธิวาส มอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ


นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 

ณ บ้านเลขที่ 212/6 บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ หัวหน้าส่วนข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านบางมะนาว เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  อำเภอเมืองนราธิวาสได้รับงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจำนวน 50,000 บาท เพื่อก่อสร้างบ้านให้แก่เด็กชายณัฐพงศ์ ชูผล อยู่บ้านเลขที่ 212/6 หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นอย่างดี


นางสาวณัฐกานต์ หวันหวัง ผู้ปกครองเด็กชายณัฐพงศ์ ชูผล กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านและมอบสิ่งของในวันนี้  ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เสียสละเวลา กำลังแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ สานฝันของตนและครอบครัวให้เป็นจริง และจากนี้ตนพร้อมที่จะช่วยเหลือและทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น