คลิป | โรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาส

โรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาสให้ร่วมสนุกล่วงหน้า


    นายไพโรจน์​ หมีนหวังผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันครีสต์มาส)​ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญธารวิทยา​ ตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส​ เพื่อให้เด็ก

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมีความสุขร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุก ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและ การแสดงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนธัญธารวิทยา​ รวมไปถึงการแลกของขวัญ จับฉลากรางวัลพิเศษต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ


     ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานเด็กๆได้ร่วมแสดงออกอย่างเต็มที่เเละเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19​ ในปีนี้จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองงดมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอีกด้วย                                  
   ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น