ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สตูล หอบเอกสารร้อง กกต

-ร้อง กกต.!!!! ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สตูล !!!
ผู้สมัครหมายเลย4นายกอบจ.ขนทีมนำเอกสารอนุญาตจากพรรคเพื่อไทย แสดงต่อ กกต. จังหวัด    หลังโดนผู้สมัครนายกเบอร์ 3ร้องเรียน แอบอ้างใช้ชื่อพรรคลงสมัคร ยันพรรคการเมืองรับทราบยินดีใช้ลง 

…………………………………………………………………………………..
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 ธ.ค. 63 ที่สำนักงาน กกต.จ.สตูล  นายซอลีฮีน อิสมาแอล  ผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์ 4 พร้อม ทีม ได้เดินทางไปพบ ผอ.กกต. จ.สตูล นางพเยีย ศิริโชติ ผอ.กกต. จ.สตูล  เพื่อยื่นเอกสารแสดงถึงการอนุญาตใช้ภาพและเครื่องหมายของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. สตูล  โดยหนังสือได้ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 ที่ทางพรรคอนุญาตให้ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์พรรคเพื่อไทย 
   

นายซอลีฮีน อิสมาแอล ผู้สมัครนายกอบจ.สตูล หมายเลย 4 กล่าวว่า วันนี้ ตนเองได้เดินทางนำเอกสารของพรรคเพื่อไทยมาแสดงให้ ทางกกต.จ.สตูล และพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่า ตนเองและทีมนั้น ลงในนามทีมพรรคเพื่อไทยอนาคตสตูลเพราะเป็นข้อตกลงก่อนลงสมัครว่าจะใช้ชื่อนี้ แต่ตราสัญลักษณ์นั้น จะใช้ของพรรคเพื่อไทย ตนเองเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทย  หมาเลย PT91010593  ทางพรรคจึงได้ อนุญาตให้ใช้ภาพและเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้  และได้ออกเอกสารให้ ในวันที่  5 พ.ย. 63 ตนเองจึงได้ลงสมัครในนามทีมเพื่อไทยอนาคตสตูลซึ่งตนนเองถือว่าไม่ผิด ส่วนป้ายหาเสียงที่ตนเองได้ลงเลขก่อนที่จะสมัครเสร็จนั้น ตนเอง ได้ วิเคราะห์แล้วว่า หลังจากเบอร์ 4 แล้ว ไม่มีผู้สมัคร แน่นอน และถือว่าตนเองสมัครเป็นคนสุดท้าย จึงได้ใส่หมายเลยมาก่อน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมว่าหลังจากที่ได้สมัครเสร็จสิ้นก็จะทำการแห่รอบเมืองเพื่อหาเสียงได้เลย โดยไม่ต้องไปติดตัวเลขอีก และเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการหาเสียง  ซึ่งในวันที่สมัคร เมื่อทุกคนสมัครเสร็จสิ้น ก็ได้ร่วมกันแห่ หาเสียง รอบเมือง เพื่อประกาศให้ พี่น้องได้ทราบว่า ตนเองลงสมัครนายก อบจ.สตูล เบอร์ 4แล้ว ส่วนประเด็นความขัดแย้งเรื่องอื่นนั้น ตนเองไม่ได้มีการขัดแย้งกับนายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้สมัครนายากอบจ.  เบอร์ 3 แต่อย่างไร เพราะถือว่าอยู่ในพรรคเดียวกัน และก่อนหน้าที่จะสมัครทางผู้ใหญ่ของพรรค ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะสมัครทีมเดียวกันหรือไม่ แต่ทางผู้สมัครเบอร์ 3 จะขอสมัครอิสระ จึงได้ทำการสมัครแยกกัน และหลังจากที่สมัครก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกเลย เพราะต่างคนก็ต่างหาเสียงกัน จึงเป็นที่มาของปัญหาในวันนี้ ที่จะต้องนำเอกสารมายื่นเพื่อแสดงความชัดเจนให้ ทางกกต.ได้รับทราบ
////////////////////////////////////////////////////////////
สโรชา ยกชม...สตูล/รายงาน

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น