คลิป | ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

--ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (ข้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมีองนราธิวาส ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม เนื่องในวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563   โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่าสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน


        โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้ประชาชนมีศวามสมัคสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสารารณประโยชน์เพื่อส่วนรามและประเทศชาติให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน


        เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความร่มเย็นแก่พสกนิกรเสมอมา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงความสำคัญของวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติไทย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ แสดงพลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมทัศน์ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส   บริเวณโดยรอบดังกล่าว 

        ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น