คลิป | รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดกิจกรรมสมัชชาคนสตูล

-สตูล  รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดกิจกรรมสมัชชาคนสตูล  ชี้นำ สตูลเป็นอย่างไรในอีก10ปี ข้างหน้า
         

 14 ธ.ค. 2563  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาร่วมงานสมัชชาคนสตูลครั้งที่ 9 โดยจัด ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล  โดยมี นายอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล และ สส.สตูล ทั้ง 2 เขต รวมถึงพี่น้องประชาชนคนสตูลให้การต้อนรับ
           นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รมต.ท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า การจัดสมัชชาคนสตูล ครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจรรมของคนสตูล โดยมีการรวมตัวของพี่น้องคนสตูล เพื่อร่วมกันหาทางออกและเพื่อเป็นการพัฒนเมืองสตูล ให้รุดหน้าก้าวไกลไป เพราะการพัฒนาเมืองนั้นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนคนสตูลเป็นตัวหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนในการพัฒนา โดยตนเองนั้น ได้มีการพูดคุยกับ รมต.คมนาคมแล้วว่าในปี 65 นี้ จะมีการอัดงบเพื่อทำการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ของโครงการสะพานสตูล –เปอร์ลิส ซึ่งเป็นโครงการที่คนสตูลรอดมาอย่างยาวนาน ดังนั้นในปี 65 นี้ จะมีการทำงบเพื่อศึกษา และหากมีการสร้างสะพานจะทำให้เราสามารถเปิดเมืองได้

 นายสมพงษ์  หรีเคราะห์ นายกสมาคมวัฒนพลเมือง  ซึ่งเป็นคนสตูล กล่าวว่าการพัฒนาจังหวัดสตูลนั้น ควรที่จะให้คนสตูลเข้าร่วมหรือเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางของ จ.สตูล  และตลอดมาการพัฒนาเมือง จะมีหัวหน้าภาคส่วนต่าง ๆ เป็นคนเข้าร่วมแต่ ละภาคส่วนนั้นส่วนใหญ่จะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลที่แท้จริง หรือเป็นการกำหนดทิศทางที่ไม่ตรงกับความต้องการและการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้การพัฒนาจังหวัดสตูลเป็นไปได้อย่าล่าช้า และไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ดังนั้นในวันนี้ จึงเป็นวันที่ได้มีการรวมตัวของคนสตูล เพื่อร่วมกันพูดคุยหรือกำหนดทิศทางการพัฒนาสตูล ตามตรงจุดประสงค์ของคนสตูล โดยมีหัวข้อกำหนดไว้ ว่าอีก 10 ปี สตูล จะเป็นอย่างไร โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสต์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานดี  คือมีการปรับปรุงแผนผังเมืองและจัดทำผังพัฒนาเฉพาะระดับพื้นที่เมืองและชุมชน สู่เมืองนิเวศท่องเที่ยวคุณภาพ   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจสีเขียว  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท่องเที่ยวคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 คนสตูลฉลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้นำคุณธรรมสูง  ซึ่งทั้ง 5 ยุทธศาสตร์นั้น จะเป็นการพูดคุยกันโดยเอาเฉพาะในส่วนของ จ.สตูล มาพูดคุยและตกผลึก ก่อนที่จะนำเสนอ ทั้งหมดให้ แก่ผู้ว่าฯสตูล ต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น