สตูล “ต่อยอดความสำเร็จ!! กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่

-สตูล “ต่อยอดความสำเร็จ!! กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าฝางพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ใช้เวลาว่างจักสานต้นคลุ้ม สร้างงาน สร้างเงิน ช่วงโควิด – 19 ”

           นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าการทำฝาชีจากต้นคลุ้มตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลาน ประจำปี 2563ซึ่งทาง อบต.กำแพง ได้มีการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกำแพง ตั้งแต่เดือนกันยายน ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้สนใจในการต่อยอดจักสานฝาชีต้นคลุ้มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง กระทั่งได้รวมกลุ่มกันผลิตฝาชีต้นคลุ้มเพื่อจำหน่าย กลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างงามในช่วงโควิด-19 ซึ่งฝาชีมีหลายขนาด มีแบบรุ่นจิ๋ว รุ่นเล็ก และขนาดใหญ่ ราคาตั้งแต่ 300 – 3,000 บาท

ทางอบต.กำแพง ได้เตรียมขยายตลาดให้กับกลุ่มจักสานต้นคลุ้ม เพื่อเพิ่มพื้นที่จำหน่ายให้กับกลุ่มผู้สนใจมากขึ้น คาดว่าในอนาคตจะมีการขยายผลต่อยอด โดยการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น