นราธิวาส นำรถประปาสนามพร้อมกำลังพลไปแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบอุทกภัย

--ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นำรถประปาสนามพร้อมกำลังพลไปแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำอำเภอสุไหงโกลก 


พันเอกภูมิ โพพี  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำรถประปาสนามพร้อมกำลังพลลงพื้นทีชุมชนท่าก่อใฝ่และท่าหัวสะพานมอบน้ำดืมสะอาดให้ชาวบ้านโดยมีชาวบ้านในชุมชนได้เตรียมภาชนะสำหรับใส่น้ำดืมมาอย่างพร้องเพียงบางคนทีไม่มีภาชนะก็มีการมอบน้ำดื่มทีใส่ขวดให้ นอกจากนี้น้ำดื่มสะอาดที่เหลือจากการแจกจ่ายก็ได้มอบให้กับประธานชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยทียังไม่ได้รับอีกต่อไปทั้งเป็นการสนองนโยบายของพลเอกนเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(บิ๊กแขก)ตอนมาเยี่ยมเยียน บำรุงขวัญกำลังพลและเคยให้โอวาสใว้
       

   รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2563 ล่าสุดจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ประสบภัย 9 อำเภอ 34 ตำบล 115 หมู่บ้าน 3 ชุมชน สถานการณ์พื้นที่ประสบภัยในอำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะอำเภอสุไหงปาดี อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอยี่งอ และอำเภอเจาะไอร้อง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับอำเภอสุไหงโก-ลก ยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยจังหวัดนราธิวาสมีผู้ประสบภัย 26,165 คน 6,183 ครัวเรือน


ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น