คลิป | วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกปล่อยขบวนคณะครูและนักศึกษาออกหน่วยบริการตามโครงการอ​า​ชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

-ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกปล่อยขบวนคณะครูและนักศึกษาออกหน่วยบริการตามโครงการอ​า​ชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันที่ (7ธ.ค.63) ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ พร้อมคณะครูร่วมปล่อยขบวนโครงการอาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 11 คนนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลังแผนกอาหารและโภชนาการจำนวน 20 คน ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยการให้ บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บนิการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆระหว่างวันที่7-11 ธันวาคม 2563 ณ บ้านมะม่วงตลอด ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก กล่าวว่า บุคคลากรวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มีความห่วงใยผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีข้อสรุปร่วมกันที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือโดยความสมัครใจของคณะครูและนักศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็นการปรับวิธีเรียน

เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ โดยการนำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำวิชาชีพของนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ที่เรียกว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแบบองค์รวมที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาด้วย             
     ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น