แจ้งคนไทยที่ตกค้างในเมียนมา ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ

--แจ้งคนไทยที่ตกค้างในเมียนมา ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ ให้ลงเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเมียนมา ได้ตั้งแต่ 1ธันวาคม 63 เป็นต้นไป

//////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63  นายประจญ ปรัชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย มีมติให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับจากเมียนมา ให้ลงเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเมียนมา  เพื่อที่จะทำเรื่องเดินทางกลับเข้ามายังไทยตามที่กำหนด  ณ ช่องทางด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-เมียนมา  ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป ประกาศเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63
ว่าด้วยตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COMID - 19 ) ในประเทศซึ่งพบว่าเป็นผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรา เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย ซึ่งตาม รายงานการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อที่แอบลักลอบเดินทาง จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สาย ตามช่องทางที่ผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ โรค ติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34  ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ตามมติที่ ประชุม ครั้ง ที่ 3/2563 เมื่อ วัน ที่ 14 มีนาคม 2563 จึงได้แจ้งประกาศให้บุคคลสัญชาติไทยที่ตกค้างอยู่ในเมียนมา  แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับมาจากประเทศเมียนมา เข้ามาในประเทศไทยทราบ เพื่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ของสาธารณสุข-และกรมควบคุมโรคติดต่อ –ในการกักตัว  สเตทควอรันทีน  การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COMID - 19 )
////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////////  รายงาน  ///////////////

---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น