อบต.ไสไทยจัดกิจกรรมBig Cleaning Day

--องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับแขวงทางหลวงกระบี่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวนาง  ฝ่ายปกครอง และกลุ่มมวลชนตำบลไสไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day

ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ”วันพ่อแห่งชาติ” 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563  ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย  นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบหมายให้นายชญณัท  ขยันการ      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการจัดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day  โดยมี นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายณัฐชนน  จันทร์คง  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ นายสมาน  ลายแบน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวนาง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน (อสม.ตำบลไสไทย)  และกลุ่มมวลชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา และหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย เข้าร่วม

นายชญณัท  ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ แขวงทางหลวงกระบี่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ”วันพ่อแห่งชาติ” โดยมีการเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า  ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบป้ายโฆษณาและปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  ถนนสายไสไทย-แหลมโพธิ์ ตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านไสไทย หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย  มายังวงเวียนบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ไปยัง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์  และบริเวณท่าเรือต้นมะขาม (ท่าเรือ 1) ไปยัง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือ 2)  หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย  เพื่อความสะอาดของบ้านเมืองและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในตำบลไสไทยและของจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น