แม่สายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แม่สายจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน-ประชาชนในพื้นที่
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แม่สายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ร่วมภาครัฐ-ภาคเอกชน-ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 8 ตำบล 86 หมู่บ้าน
ร่วมกันจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 
วันนี้ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน  นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย ร่วมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายมิตรภาพแห่งที่ 1 และ 2 รวมจนถึงหน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น – บ้านเรือนประชาชน และร้านค้าในพื้นที่ อ.แม่สาย


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) ที่ได้กำชับเข้มงวดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย – และนักท่องเที่ยวในประเทศ -ต่างประเทศ ให้มีความมั่นใจในระบบมาตรการป้องกัน พร้อมตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย)


จึงได้จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ขึ้น ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ด้วยการทำความสะอาดอาคารสำนักงานตลอดจนถึงสถานหน่วยงานส่วนราชการที่มีประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมกันในจังหวัดเชียงราย
/////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////////////  รายงาน  ////////////////

--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น