เชียงรายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

--เชียงรายจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 ธันวาคม 63
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เชียงรายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) หน่วยงานส่วนราชการ –รัฐวิสาหกิจ – ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาดไปทั่วโลกและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) ได้กำชับเข้มงวดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  และตามมาตรการในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในอำเภอแม่สายในการนี้เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย  ให้มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ร่วมจนประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ด้วยการทำความสะอาดอาคารสำนักงานตลอดจนถึงสถานที่ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมกันทุกหน่วยงานในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ในเวลา 10.00 น.
 โดยให้รายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) เพื่อดำเนินการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย จึงแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย
////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////////  รายงาน  //////////////////////

---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น