คลิป | ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยภาพด้านการกีฬา


  ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา  ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางสุธิดา พะลายะสุต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและนักกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


        ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของไทย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2510 ในการนี้จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 การมอบเสื้อเบลเซอร์ สำหรับผู้สนับสนุนกีฬาจังหวัดนราธิวาส


        สำหรับภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น การจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยระยะทาง 4 กิโลเมตร 

       ด้านนายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  สำหรับวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส  ชมรมกีฬาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดนราธิวาส ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2563 ของจังหวัดนราธิวาส  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา 
        สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นมาโดยกำหนดขึ้นในวันที่ 9  โดยมุ่งหวังให้สอดรับกับในหลวงรัชกาลที่ ๙  ในราคาเสื้อเพียง 99 บาท เพื่อที่จะให้สอดรับกับเลข 9 ซึ่งเป็นเลขมงคลเป็นเลขในดวงใจของประชาชนคนไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส  
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น