คลิป | มทภ.2 สนองตอบนโยบายตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19

---กกล.สุรนารี โดย ผบ.กกล.สุรนารี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ช่องจอมและมอบนโยบายซีลพื้นที่ชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวดตามนโยบาย มทภ.2 สนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ.

________เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  หลังจากกองกำลังสุรนารีได้ดำเนินการเปิดยุทธการปฏิบัติการซีลพื้นที่ชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวดตามนโยบาย มทภ.2 สนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ.จึงได้สั่งการให้หน่วยหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังสุรนารี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เน้นการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวนป้องกันมิให้มีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย หรือไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง

เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งมอบให้กำลังพลในพื้นที่สนับสนุนแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ของ ศบค.อย่างเต็มที่ เพียงแค่ 1 วัน ได้ดำเนินการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ช่องจอมที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

________ที่บริเวณพื้นที่ ช่องจอม-ช่องคลาคะมุม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พันเอก สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 (ผบ.ฉก.2) พร้อมด้วย พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ช่องจอมและตรวจมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเน้นให้บูรณาการด้านการข่าว จัดทำผังเครือข่ายการทำผิดกฏหมายทุกชนิดโดยเฉพาะเครือข่ายขบวนการหลบหนีเข้าเมืองหากตรวจพบให้รีบดำเนินการตามกฏหมาย กำชับมาตรการให้หน่วยกำลังในพื้นที่วางเครื่องกีดขวาง ปรับปรุงเครื่องกีดขวาง การวางลวดหนาม

การติดตั้งเครื่องเฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลมตามแนวชายแดน เส้นทางที่ติดต่อกับช่องทางธรรมชาติ เพิ่มเติม บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพิ่มความถี่ในการเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม การตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทาง ตามแนวชายแดนพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสและกระจายข้อมูลข่าวสาร ควบคู่ไปกับการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ในความร่วมมือสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองเพื่อซีลพื้นที่ชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวดตามนโยบาย พลโท ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) สนองตอบนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดน ในห้วงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น