กระบี่ขานรับนโยบาย มท.1 สู่การปฏิบัติ สั่งทุกหน่วยเข้มป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

--ผวจ.กระบี่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับนโยบายจาก มท.1 สู่การปฏิบัติ สั่งทุกหน่วยเข้มป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และ ลดอุบัติเหตุทางถนน 

           09.00 น. วันนี้ (30 ธันวาคม 2563 )   พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเทศกาลปีใหม่ 2564  จาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)   จาก กระทรวงมหาดไทย   

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ได้แพร่ระบาด ในหลายจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ต้องบูรณาการและกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ดำเนินมาตรการสกัดกั้นไม่ให้มีบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำหรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะกลุ่มที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ได้มีมีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้คนต่างด้าวกลุ่มนี้ ทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรืออยู่ในประเทศโดยไม่ถูกต้อง ทั้งที่มีนายจ้าง หรือยังไม่สามารถหานายจ้างได้ ให้มาดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อให้สามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้อง และทำให้ภาครัฐมีข้อมูลของคนต่างด้าวกลุ่มนี้ รวมถึงเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วย โดยต้องมาแจ้งรายชื่อและข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 64  และสามารถอยู่ทำงานได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 จึงให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจผู้ประกอบการ พร้อมทั้งกำกับดูแลและประสานการปฏิบัติของหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ และไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในประเทศอีก   และเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก ขอให้ทุกจังหวัดได้มีมาตรการเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคุมกับมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และ คัดกรองผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ด้วย    
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวภายหลังรับมอบนโยบายว่า จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การค้นหากลุ่มเสี่ยง และคาดว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้จังหวัดกระบี่ จะไม่มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น   พร้อมกำลังหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รุกลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย   ส่วนแรงงานต่างด้าวห้ามมีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาด จุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทุกจุดจะต้องตรวจตรา อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่  ควบคู่กับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานต่างด้าว และหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น