ผวจ.กระบี่สั่งทุกหน่วยประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระดับสูง

ผวจ.กระบี่สั่งทุกหน่วยประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระดับสูง กำหนดเตรียมพร้อมป้องกันเข้มแข็งพร้อมแผนฉุกเฉิน ผู้มาจากต่างพื้นที่ต้องกักตัว  "คนกระบี่ต้องปลอดภัย"

               พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่พบจำนวนมาก   ประชาชนบางส่วนมีความหวาดวิตกกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งในข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ศบค. โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข้อมูลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของจังหวัดกระบี่  ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของไวร้สโควิด 19   แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและการประเมินสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่   โดยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน จังหวัดได้มีการตั้งจุดคัดกรองพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด ทั้งที่ อำเภอคลองท่อม และ อำเภออ่าวลึก   มีมาตรการคัดกรองทั้งในมาตรการป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ และควบคู่กับการตรวจตามมาตรการป้องกันคดีอาชญากรรมต่าง ๆ   มี โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้กำหนดแผนการสุ่มตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวแล้ว 1 แห่ง ไม่พบว่ามีการป่วยแต่อย่างใด   และในสัปดาห์นี้ กำหนดสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 2 สถานประกอบการ  ซึ่งเป็นแผนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และดำเนินการต่อเนื่อง  ขณะที่ความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมลงพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง มีมากกว่า 20 ชุด  มีโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ติดเชื้อได้มากถึง 100 ราย  โรงแรมที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนมาตรการป้องกันอีก หลายแห่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สั่งให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเข้มข้นในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นและ อสม.ในทุกพื้นที่ เฝ้าตรวจตรา ป้องกันไม่ให้มีบุคคลจากต่างพื้นที่เข้ามา และหากเข้ามาแล้วให้มีการกักตัวเอง และเฝ้าสังเกตอาการ  หากพบว่ามีอาการลักษณะคล้ายไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่สามารถรับรสได้ จะต้องรีบไปพบแทพย์ทันที  นอกจากนั้น ได้สั่งให้มีการประเมินสถานการณ์ไว้ในระดับสูงสุด แม้ว่าในขณะนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคกลางก็ตาม ทั้งการสำรวจความพร้อมของทรัพยากร เช่น เตียงรับผู้ป่วย ยานพาหนะสำหรับใช้กรณีเกิดเหตุ  ห้องแลปในพื้นที่ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยอื่น ๆ  โดยเน้นที่มาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งที่สุด แต่ต้องไม่ประมาท
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น