กระบี่คุมเข้ม ตั้งจุด คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เขตรอยต่อ ช่วงหยุดยาว

กระบี่ ตั้งจุด คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอยต่อจังหวัดพังงาและ จังหวัดตรัง ช่วงหยุดยาว สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

                    พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัส โควิด-19 ของศูนย์อำนวยการฯ จังหวัดกระบี่  เพื่อติดตามสถานการณ์ ประเมินความสุ่มเสี่ยงและหารือถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด หลังจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภาคเหนือ  โดยได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งจังหวัดกระบี่ ไม่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ดังนั้นในพื้นที่ ได้สั่งการให้ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด จุดคัดกรองโรค บุคคลและการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  คัดกรองผู้เดินทางเข้าเมืองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ในหมู่บ้านชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามา  บุคคลที่เคยอยู่ในพื้นที่แต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง 

เพื่อนำสู่กระบวนการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลย หรือ รุ้เห็นเป็นใจกับการกระทำผิด  ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดพังงา ที่บ้านนาเหนือ อำเภออ่าวลึก และรอยต่อจังหวัดตรัง ที่ อำเภอคลองท่อม  ควบคู่กับการตรวจตราการกระทำความผิดกฏหมายอื่นด้วย  ทั้งนี้จะมีการเข้มเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายของผู้เดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก 
 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดและรับเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ให้เป็นพฤติกรรมปกติทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น