ผู้ว่าเชียงราย สั่งเจ้าหน้าที่รัฐ ตรวจโควิด-19 ชายแดนแม่สาย

ผู้ว่าเชียงราย สั่งเจ้าหน้าที่รัฐ ตรวจโควิด-19 ชายแดนแม่สาย
///////////////////////////////////////////////////

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย สั่งการให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ให้หัวหน้าหน่วยส่วนราชการ ผู้บริหาร สถานศึกษา นายกเทศบาล -อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรการกุศล ทุกแห่งในเขต อ.แม่สาย เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงราย-แม่สาย –โรงพยาบาลแม่สาย  
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งมีรถนิรภัยพระราชทานเคลื่อนที่ประจำจุดตรวจ
จึงขอความร่วมมือให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน เข้ารับการตรวจโควิค -19 ในวันที่ 7-8 ธ.ค.63 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ทะลักเข้ามาตามชายแดนเมืองหน้าด่าน อ.แม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันในมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงขอให้ทุกหน่วยงาน-ประชาชนในเขต อ.แม่สาย เข้ารับการตรวจตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////////  รายงาน   ///////////////

---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น