สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

--สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส kick Off  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   พร้อมให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่


            วันที่ 23 พ.ย.63  ที่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านปูโป๊ะ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายศิริสินธุ์   เพียรแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคปากและมือเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม  โดยมีนายสัตว์แพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายสมนึก   อโศกสกุล ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก     นายด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านปูโป๊ะ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร่วมโครงการฯ


           นายศิริสินธุ์   เพียรแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการป้องกันโรคปากและมือเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม  เป็นโครงการนำร่องฯ เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส  โดยครั้งนี้ได้คัดเลือกชุมชนหมู่ที่ 4  บ้านปูโป๊ะ  ต.มูโน๊ะ  อ.สุไหงโก-ลก  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่นำร่องทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งบูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์นราธิวาสในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในคอกสัตว์เลี้ยงภายในการดูแลของเกษตรกรในพื้นที่ โดยกล่าวเพิ่มเติมว่าครั้งนี้เป็นอำเภอที่สองของโครงการฯ และมีการบูรณาการร่วมกันทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส 


          ด้านนายสัตว์แพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการป้องกันโรคปากและมือเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ซึ่งมีการฉีดวัคซีนทุก 6 เดือนในโคเนื้อ แพะ แกะและกระบือ ยกเว้นโคนม เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีโคนม ทั้งนี้การฉีดวัคซีนฯป้องกันโรคปากและมือเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม รวมทั้งการกำจัดเชื้อโดยพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกสัตว์เช่น วัว และสัตว์กีบ
 
          โดยได้พิจารณาแล้วว่าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก แว้งและสุไหงปาดี ถือเป็นพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคฯได้ง่าย โดยคนเป็นพาหะนำโรค  พร้อมเน้นย้ำว่า หากสังเกตเห็นอาการผิดปกติของสัตว์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รีบแจ้งต่อปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อการป้องกันรักษาโรค และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 สำหรับในวันนี้ (23 พ.ย.63 ) นอกจากมีการฉัดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย บริเวณคอกสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่แล้ว ยังมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึงแนวทางการป้องกันโรคปากและมือเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม ในสัตว์เลี้ยงของตน
ขณะที่วันที่ 2๔-25 พฤศจิกายน 2563   จะมีการดำเนินโครงการฯต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงปาดี ด้วย               ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น