กฟผ.กระบี่ ร่วมกับชุมชนตำบลปกาสัย จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

-------กฟผ.กระบี่ ร่วมกับชุมชนตำบลปกาสัย
จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ คลองปกาสัย
 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ท่าน้ำวัดปกาสัย ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับอำเภอเหนือคลอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลปกาสัย จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่คลองปกาสัย เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งต้นทุนทางอาหารและสร้างประโยชน์ให้กับวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นในอนาคตและเป็นการรณรงค์ให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมและ

ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้น ทั้งนี้โดยมีนายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานพิธีเปิด
----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น