คลิป | จัดตั้งศูนย์ประสานงานซับน้ำตาให้กับพี่น้องเกษตร

-นครพนม - พล.ร.3 โดย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดตั้งศูนย์ประสานงานซับน้ำตาให้กับพี่น้องเกษตร               ที่กำลังเดือดร้อนในพื้นที่ จ.นครพนม 

________เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ของพี่น้องเกษตรชาวนาที่ประสบปัญหาในการเก็บเกี่ยว ปัญหาข้าวล้มจากลมกรรโชกแรงในช่วงที่ผ่านทั้งยังประสบกับปัญหาค่าแรงงานที่สูงแพง ราคาข้าวที่ตกต่ำซ้ำเติมพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ต้องพบเจอในหลายพื้นที่ของ                                    จ.นครพนม หน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ที่ผ่านมาได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเนื่องจากได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังที่กล่าวมา ทำให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ จ.นครพนม 
________

ดังนั้นเพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพบกที่เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร                    ในพื้นที่ จ.นครพนม ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ พันโท ศรณณัฐ  นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม  จึงได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรในพื้นที่ จ.นครพนม โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยในที่ผ่านมามีพี่น้องเกษตรกรประสานเพื่อเข้าร่วมโครงการกับ                         

 หน่วย ร.3 พัน.3 จำนวน กว่า 20 ราย เช่น การเก็บเกี่ยวข้าว การมัดข้าว การสีข้าว รวมถึงการขนย้ายข้าวออกจากพื้นที่นาการขนย้ายข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉาง เป็นต้น  ทั้งนี้ พล.ร.3 โดย ผบ.ร.3 พัน.3 ห่วงใยใส่ใจต่อพี่น้องเกษตรกรจึงให้หน่วยเข้าทำการช่วยเหลือในทุกๆด้านที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อน รวมถึงให้สำรวจความเดือดร้อนของครอบครัวน้องเล็กของกองทัพบกของหน่วย ที่ส่วนมากครอบครัวประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร โดยให้ผู้บังคับกองร้อยสำรวจข้อมูล หากสำรวจพบให้หน่วยจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทันที เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงครอบครัวของน้องๆพลทหารนั้นรอไม่ได้  เพราะว่า “กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” 
________

ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ จ.นครพนม ที่กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ สามารถติดต่อ หน่วย ร.3 พัน.3 ได้ตลอด 24 ช.ม. ที่หมายเลข  042-051490 หรือ ติดต่อด้วยตัวเองในเวลาราชการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”                        
///////////////////////////////////////////////////////
ภาพ : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น